Pressackreditering till Meg15

Intresset för Mediedagarna i Göteborg är glädjande stort och som ackrediterad till Meg får du tillträde till samtliga seminarier (i mån av plats) och hela utställningen. På grund av det stora medietrycket i kombination med ett begränsat antal platser, så måste vi prioritera de personer som har ett direkt uppdrag av en redaktion och som är på plats för att bevaka Meg.

Välkommen att skicka in din ackrediteringsansökan nedan. Vänligen notera att ackrediteringen är personlig och inte kan överlåtas.

För redaktionerna

Från redaktionerna vill vi ha en samlad anmälan för varje redaktion med underskrift av ansvarig person.

För frilansare

Frilansare ska tillsammans med ansökan lämna ett intyg från en redaktion som är uppdragsgivare. Vi ackrediterar endast dem som har uppdrag. Besked om ackreditering lämnas av Meg:s pressavdelning.

Besked om ackreditering

När vi har fått in din ansökan får du ett automatiskt svar att vi har mottagit den. Så snart din ansökan är behandlad får du ett särskilt mail med besked om din ansökan har beviljats eller inte. Presskortet skickas inte ut i förväg utan hämtas på plats.

Biljetter och seminariekort kan köpas här och på plats.

För information om Mediedagarna i Göteborg

Birgitta Jacobsson Ekblom, tel 031-708 84 05, 0701-61 65 09, bje@meg.se
Kajsa Holmgren, tel 031-708 80 76, kh@meg.se

      

Ansök om pressackreditering till Meg15 här